EAIP (European Association for Integrative Psychotherapy), Irlanda

2016-2024: Coordonator standarde de formare și co-președinte comisia de acreditare

Grupe de lucru pentru:

– definirea competențelor psihoterapeutului integrativ

– stabilirea standardelor de formare și a procedurilor de acreditare pentru psihoterapia integrativă ca a doua specialitate în psihoterapie (pentru persoanele care au deja o formare în altă modalitate psihoterapeutică)

– stabilirea standardelor de formare și a procedurilor de acreditare pentru formatori în modalitatea psihoterapie integrativă

Modernizarea procedurilor de acreditare și certificare

– introducerea certificatelor electronice și a bazelor de date electronice

– realizarea documentației pentru toate categoriile de acreditări

– introducerea unor noi categorii de acreditare pentru membrii individuali și membrii organizaționali

– colaborare cu grupul de lucru pentru acreditarea programelor de formare a supervizorilor în modalitatea psihoterapie integrativă

EIATSCYP (European Interidisciplinary Association for Therapeutic Services for Children and Young People), România

2023: Secretar Științific

2023 – Prezent: Trezorier

În 2024 sediul Asociației Europene Interdisciplinare pentru Servicii Terapeutice pentru Copii și Tineri a fost mutat în România, la Timișoara. În același an apare Declarația de la Sarajevo, prin care EIATSCYP se constituie ca for de acreditare Europeană în domeniul psihoterapiei copilului.

Proiecte:

– realizarea unei rețele interdisciplinare în domeniul sănătății mentale a copiilor și tinerilor

– consolidarea standardelor de formare profesională pentru toți psihoterapeuții care lucrează cu copii și adolescenți

EAP (European Association of Psychotherapy), Austria

În anul 2024 se constituie Chamber of EAPTIs (Departamentul Institutelor Europene de Formare în Psihoterapie Acreditate).

Începând din 2024: membru al grupului de lobby pentru Comisia Europeană.

Colaborări EAPTI, Georgia

În cursul anilor 2023 și 2024 au fost inițiate colaborări între centrele de formare acreditate la nivel European, Asociația de Cercetare, Consiliere și Psihoterapie Integrativă colaborând cu Academia Internațională pentru Sănătate Mentală și Psihoterapie Integrativă din Tbilisi, Georgia.

European Journal for Qualitative Research in Psychotherapy, UK

Revista Europeană de Cercetare Calitativă în Psihoterapie este o publicație susținută de Asociația Europeană de Psihoterapie Integrativă și care oferă acces liber profesioniștilor în domeniu.

Revista este condusă de Nollaig Frost (editor-șef) și Sofie Bager Charleson (co-editor).

Formarea formatorilor în colaborare cu Turning Point, Irlanda

În conformitate cu standardele Asociației Europene de Psihoterapie Integrativă, Asociația de Cercetare, Consiliere și Psihoterapie Integrativă dezvoltă împreună cu Institutul Turning Point din Irlanda cursul de formare pentru formatori în domeniul psihoterapie integrativă.