Programa de formare de bază

anii 1-3 de formare

MODUL 1. INTRODUCERE ÎN PSIHOTERAPIA INTEGRATIVĂ. Cuprins: 1. Istoricul psihoterapiei integrative; 2. Definiţia psihoterapiei integrative; 3. Integrarea în psihoterapie: 3.1. Modele integrative din prima generaţie, 3.2. Modele integrative din a doua generaţie, 3. Aspecte sociale şi politice în psihoterapie.

MODUL 2. PSIHODIAGNOSTIC. Cuprins: 1. Diagnosticul categorial şi diagnosticul dimensional; 2. Diagnosticul structurat: 2.1. Diagnosticul psihoterapeutic, 2.2. Diagnosticul relaţional, 2.3. Semiologia psihoterapeutică, 2.4. Sistemul diagnostic DSM 5, 3. Diagnosticul nestructurat: 3.1. Diagnosticul proiectiv nestructurat; 3.2. Diagnosticul prin desen şi mijloace artistice expresive; 3.2. Diagnosticul în meloterapie.

MODUL 3. PSIHOTERAPIA INTEGRATIVĂ STRATEGICĂ. Cuprins: 1. Principiile de bază ale psihoterapiei integrative strategice; 2. Modelul integrativ strategic al Sinelui: 2.1. Axele psihologice; 2.2. Sinele bazal; 2.3. Sinele central; 2.4. Sinele plastic; 2.5. Sinele extern; 2.6. Modelul neuroanatomic al Sinelui; 3. Modelul Sinelui în principalele orientări psihoterapeutice: 3.1. Sinele în orientările psihodinamice, 3.2. Sinele în orientările cognitiv-comportamentale, 3.3. Sinele în orientările umanist-existenţiale.

MODUL 4. FACTORII COMUNI ÎN PSIHOTERAPIE. PARTEA I. Cuprins: 1. O clasificare a factorilor comuni în psihoterapie: relaţionali, transteoretici şi strategici; 2. Factorii comuni relaţionali în psihoterapie: 2.1. Alianţa terapeutică, 2.2. Relaţia terapeutică, 2.3. Variabila terapeut în psihoterapie, 2.4. Variabila client în psihoterapie.

MODUL 5. FACTORII COMUNI ÎN PSIHOTERAPIE. PARTEA A II-A. Cuprins: 1. Factorii comuni transteoretici în psihoterapie: 1.1. Motivaţia, 1.2. Placebo, speranţa şi expectanţa privitor la rezultatul psihoterapiei; 1.3. Experienţele de învăţare; 1.4. Întărirea eului; 1.5. Atribuirea rezultatului psihoterapiei.

MODUL 6. FACTORII COMUNI ÎN PSIHOTERAPIE. Cuprins: 1. Factorii comuni strategici în psihoterapie: 1.1. Contextul terapeutic, 1.2. Ritualurile terapeutice; 1.3. Insight-ul cognitiv; 1.4. Experienţa emoţională corectivă; 1.5. Catharsis-ul / eliberarea emoţională; 1.6. Formularea cazului, 1.7. Meta-modelul în psihoterapie; 1.8. Mitul terapeutic; 2. Tehnici esenţiale pentru psihoterapeutul începător; 3. Succesul şi eşecul în psihoterapie.

MODUL 7. NIVELUL BIOLOGIC. Cuprins: 1. Neurobiologie și psihoterapie; 2. Genomul, epigenomul şi fenotipul; 3. Vulnerabilitatea şi rezilienţa genetică; 4. Formula primei experiențe umane; 5. Modelele interne de lucru; 6. Schema corporală; 7. Imaginea corporală; 8. Hărţile mentale privitor la boală şi sănătate; 9. Mecanismele psihosomatice şi influenţa ataşamentului timpuriu; 10. Lucrul cu axa biologică.

MODUL 8. AXA COGNITIVĂ. Cuprins: 1. Formularea cazului pe axa cognitivă; 2. Proto-cogniţiile; 3. Hărţile cognitive: credinţele centrale, credinţele intermediare, gândurile automate, stilul explicativ; 4. Perfecţionismul; 5. Lucrul cu axa cognitivă.

MODUL 9. AXA EMOŢIONALĂ. Cuprins: 1. Formularea cazului pe axa emoţională; 2. Ataşamentul, 3. Emoţiile,  4. Intersubiectivitatea; 5. Condiţiile valorizării; 6. Lucrul cu axa emoţională.

MODUL 10. AXA PSIHODINAMICĂ. Cuprins: 1. Formularea cazului pe axa psihodinamică. 2. Subpersonalităţile sau părţile eului: 2.1. Părţile eului; 2.2. Consilierul interior sau “centrul”; 2.3. Modelul DNMS al părţilor eului; 2.4. Modelul sistemelor familiale interne; 2.5. Terapia părţilor eului (Hipnoza şi tehnica scaunului gol; Terapia părţilor eului conform cu Watkins şi Watkins; Gestionarea disocierii); 3. Stările eului: 3.1. Conceptul de stări ale eului; 3.2. Terapia stărilor eului (Tehnica “Copilul Interior”; Regresia de vârstă; Tehnica vizualizării teatrului; Strategia developmentală de satisfacere a nevoilor – DNMS).

MODUL 11. AXA PSIHODINAMICĂ. PARTEA A 2-A.  Cuprins: 1. Transferul şi contratransferul: 1.1. Definiţia transferului; 1.2. Manifestările tipice ale transferului; 1.3. Modelul celor două triunghiuri (Malan şi Davanloo); 1.4. Modelul celor trei triunghiuri (Molnos); 1.5. Interpretarea transferului; 1.6. Definiţia contratransferului; 1.7. Manifestările tipice ale contratransferului; 1.8. Identificarea proiectivă; 1.9. Identitatea inconştientă; 1.7. Gestionarea contratransferului; 1.8. Interpretarea contratransferului; 1.9. Rezistenţa la contratransfer; 1.10. Transpunerile în act; 2. Jocurile psihologice: 2.1. Conceptul de jocuri psihologice; 2.2. Triunghiul dramatic; 2.3. Poziţiile de bază în viaţă; 3. Scenariul de viaţă: 3.1. Formarea credinţelor scenariului; 3.2. Menţinerea şi manifestarea credinţelor scenariului; 3.3. Nivelele scenariului; 3.4. Contrascenariul; 3.5. Lucrul cu scenariul în psihoterapie; 4. Lucrul cu visele în psihoterapie.

MODUL 12. NIVELUL FAMILIAL. Cuprins: 1. Fomularea cazului din punct de vedere al interacțiunilor familiale. 2. Rolurile familiale: 2.1. Roluri familiale disfuncţionale; 2.2. Roluri parentale disfuncţionale; 3. Tipare familiale; 3.1. Structura familiei; 3.2. Diferenţierea sinelui în cadrul familiei; 3.3. Sistemele familiale; 4. Tehnici psihoterapeutice în lucrul cu axa familială: 4.1. Lucrul cu familiile în psihoterapie; 4.2. Genograma.

MODUL 13. NIVELUL EXISTENŢIAL. Cuprins: 1. Formularea cazului din perspectivă existențială; 2. Cele patru griji fundamentale; 2.1. Grijile existenţiale; 2.2. Angoasa de moarte; 2.3. Sensul vieţii; 2.4. Responsabilitatea / autonomia; 2.5. Izolarea existenţială; 3. Spiritualitatea şi psihoterapia; 4. Individuaţia/diferenţierea şi teoria minţii; 5. Vina existenţială; 6. Timpul şi gestionarea timpului; 6.1. Cronotipul; 6.2. Orientarea în timp; 6.3. Management-ul timpului; 7. Lucrul cu nivelul existențial.

MODUL 14. ELEMENTE DE ANALIZĂ TRANZACȚIONALĂ. Cuprins: 1. Istoricul analizei tranzacționale; 2. Definiția analizei tranzacționale; 3. Filosofia analizei tranzacționale; 4. Contractele: 4.1. Contractul de afaceri, 4.2. Contractul terapeutic, 4.3. Condițiile pentru validitatea contractelor, 4.4. Contractele în trei colțuri; 5. Stările Eului: 5.1. Diagrama structurală de ordinul I, 5.2. Diagrama structurală de ordinul II, 5.3. Diagrama structurală de ordinul III, 5.4. Patologia structurală a Stărilor Eului, 5.5. Analiza funcțională a stărilor Eului, 5.6. Abordarea socio-cognitivă a stărilor Eului, 5.7. Modelul circumplex al stărilor Eului, 5.8. Neurobiologia stărilor Eului; 6. Stroke-urile; 7. Structurarea timpului; 8. Tranzacțiile; 9. Jocurile; 10. Triunghiul dramatic și triunghiul autonom; 11. Pozițiile de bază în viață; 12. Scenariul de viață: 12.1. Matricea scenariului, 12.2. Miniscenariul, 12.3. Sistemul scenariului, 12.4. Tipuri de scenarii; 13. Analiza basmelor.

MODUL 15. ELEMENTE DE PSIHODRAMĂ. Cuprins: 1. Principiile psihodramei; 2. Aplicaţiile teoriei rolului în intervenţiile psihoterapeutice; 3. Creativitatea; 4. Spontaneitatea; 5. Jocurile imaginare; 6. Aspecte psihodinamice în psihodramă; 7. Integrarea psihodramei şi terapiei cognitiv-comportamentale; 8. O meta-teorie a psihodramei; 9. Factori terapeutici în psihodramă.

MODUL 16. ELEMENTE DE PSIHOTERAPIA FAMILIEI ȘI CUPLULUI.  Cuprins: 1. Modele ale psihoterapiei familiale și de cuplu; 2. Intervenții specifice în psihoterapia de cuplu și familie.

MODUL 17. ELEMENTE DE PSIHOLOGIE JUNGIANĂ. Cuprins: 1. Structura psihismului uman: 1.1. Energia psihică, 1.2. Eul, 1.3. Sinele; 2. Inconștientul: 2.1. Psihoidul, 2.2. Inconștientul personal, 2.3. Inconștientul colectiv; 3. Umbra: 3.1. Umbra personală, 3.2. Umbra colectivă, 3.3. Umbra arhetipală, 4. Inconștientul colectiv: 4.1. Persona, 4.2. Anima și animus, 4.3. Arhetipurile; 5. Interpretarea viselor: 5.1. Nivelele viselor, 5.2. Lumea simbolurilor, 5.3. Nivelul de amplificare

MODUL 18. ABILITĂŢI ARGUMENTATIVE ÎN PSIHOTERAPIE.  Cuprins: 1. Structura semantică a psihoterapiei: 1.1. Structurile de suprafaţă şi structurile profunde; 1.2. Tipare ale limbajului psihoterapeutic; 2. Accesarea structurilor profunde în discursul clientului: 2.1. Eliminările; 2.2. Transformarea proceselor în evenimente; 2.3. Formularea corespunzătoare din punct de vedere semantic; 3. Formularea în psihoterapie: 3.1. Antrenamentul asertivităţii; 3.2. Reformularea; 3.3. Reflectarea sentimentelor; 3.4. Întrebările de clarificare; 3.5. Sugerarea soluţiilor prin evidenţierea excepţiilor; 3.6. Abstract versus concret; 4. Tranzacţiile; 5. Redefinirile; 6. Canalele de comunicare; 6.1. Caracteristicile adaptărilor de personalitate; 6.2. Uşile de contact în terapie; 6.3. Canalele de comunicare; 7. Comunicarea verbală şi non-verbală; 7.1. Canalele de ieşire; 7.2. Comunicarea non-verbală; 8. Tehnicile hipnotice; 8.1. Tehnici de inducţie hipnotică; 8.2. Sugestiile hipnotice; 8.3. Limbajul hipnotic; 8.4. Structura intervenţiei hipnoterapeutice; 8.5. Hipnoanaliza.

MODUL 19. CERCETAREA ÎN PSIHOTERAPIA INTEGRATIVĂ.  Cuprins: 1. Perspective asupra cercetării: Practicianul intuitiv; Prcticianul cercetător; Cercetătorul aplicativ; Practica bazată pe dovezi ştiinţifice; 2. Cercetarea cantitativă versus cercetarea calitativă; 3. Măsurătorile cantitative; 3.1. Procesul de măsurare; 3.2. Fundamentele metodelor cantitative; 3.3. Teoria psihometrică; 4. Cercetarea calitativă; 4.1. Abordările fenomenologice; 4.2. Abordările social-constructiviste; 4.3. Analiza discursivă; 4.4. Analiza narativă; 4.5. Teoria fundamentată pe practică/ teoria întemeiată empiric (grounded theory); 4.6. Modelul relaţional în cercetare; 4.7. Metodele etnografice; 4.8. Interviul integrativ strategic în cercetarea calitativă; 5. Analiza calitativă a datelor.

MODUL 20. PSIHOTERAPIA INTEGRATIVĂ STRATEGICĂ A COPILULUI.  Cuprins: 1. Dezvoltarea copilului; 1.1. Nevoile fundamentale ale copilului; 1.2. Dezvoltarea sinelui; 1.3. Stadiile dezvoltării copilului; 2. Psihopatologia copilului: 2.1. Tulburările psihologice la copil; 2.2. Balbismul; 2.3. Enurezisul nocturn; 2.4. Encoprezisul; 2.5. Coşmarurile; 2.6. Anxietatea; 3. Psihoterapia copilului; 3.1. Relaţia client-psihoterapeut în psihoterapia copilului; 3.2. Scopurile psihoterapiei copilului; 3.3. Psihoterapia prin joc; 3.4. Jocul în lada de nisip; 3.5. Hipnoterapia copilului; 3.6. Basmele şi utilizarea lor în psihoterapie; 3.7. Tratamentul psihologic folosind tehnica “Harry”; 4. Programul “Şcoala Vrăjitorilor”; 4.1. Un basm terapeutic: şcoala vrăjitorilor; 4.2. Structură; 4.3. Fundamente teoretice; 4.4. Aplicabilitate; 4.5. Intervenţii psihoterapeutice; 4.6. Fundamentarea teoretică a intervenţiilor.

Aplicaţii practice: 10 ore. Cuprins: Tehnici specifice de lucru în psihoterapia copilului; Psihoterapia de grup în lucrul cu copiii şi adolescenţii.