Cărți

Popescu, O.M. (2022). Psihoterapie integrativă strategică. Vol.2. Psihopatologia adultului, București: Letras;

Popescu, O.M. & Levu, C.E.A. (2022). Psihoterapie integrativă strategică. Caietul dezvoltării personale, București: Letras;

Popescu, O.M. (2021). Psihoterapie integrativă strategică. Vol.1. Teorie și aplicații practice, București: Letras;

Vîşcu, L.I. & Popescu, O.M. (coord.). (2018). Studii în psihoterapie, Bucureşti: Universul Academic;

Vîşcu, L.I. și Popescu, O.M. (2017): Studii în psihoterapia integrativă strategică,  București: Pro Universitaria;  

Popescu, O.M. și Vîșcu, L.I. (2017): Factorii comuni în psihoterapie. Abordarea integrativ-strategică, București: Pro Universiatria;

Vîșcu, L.I. și Popescu, O.M. (2016): Supervizarea în psihoterapia integrativă strategică, București: Junimea;

Popescu, O.M. și Vîșcu, L.I. (2016): Psihoterapie integrativă strategică. Teorie și aplicații practice, București: Liber Mundi;

Vîșcu, LI. și Popescu, O.M. (2015): Psihoterapie integrativă strategică. Note de curs, Timișoara: Publibanat;

Vîșcu, L.I. și Popescu, O.M. (2015): Abordări în psihoterapia integrativă strategică, ReȘița: Publibanat;

Vîşcu, L.I & Popescu , O.M. (2015). Psihoterapie integrativă strategică. Note de curs, Reşiţa: Publi Banat

Drobot, L.I. & Popescu, O.M. (2013): Manual de psihoterapie integrativă, Bucureşti: ed. Didactică şi Pedagogică.

Capitole de carte

Vîşcu L.I., Popescu O.M. & Moroşoi, V. (2017). Perspectiva psihoterapiei integrativă strategică în didactogenii, în Loredana-Ileana Viscu & Oana Maria Popescu (Eds.), Studii în Psihoterapia Integrativă Strategică, București: Pro Universitaria;

Coicici, S. & Popescu, O.M. (2017): Formula primei experiențe umane, pp. 1-37, în Loredana-Ileana Viscu & Oana Maria Popescu (Eds.), Studii în Psihoterapia Integrativă Strategică, București: Pro Universitaria;

Popescu, O.M. (2015): Repere în psihopatologia copilului din perspectiva modelului integrativ strategic al sinelui, pp. 95-138, în Loredana- Ileana Vîșcu (ed.), Psihopatologie infantilă: studii de caz, Timișoara: Publibanat;

Popescu, O.M. (2011): Strategia de consiliere educaţională, pp.35-55, în Cristina Ispas (ed), Consilierea integrativă educaţională, Timişoara: Mirton.